شعار ۳

اگر می‌خواهید سریع برسید، تنهایی حرکت کنید. اگر می‌خواهید به دوردست‌ها برسید با شبکه‌ای از حرفه‌ایی‌ها همراه شوید.

— مدیریت هیراد —
Back to Top